LDK Pengurus OSIS dan MPK Masa Bakti 2021/2022 di Kampung Flori

Kegiatan LDK (Latihan Dasar Kepemimpinan) pengurus OSIS Tahun Pelajaran 2021/2022 merupkan kegitatan yang dilaksanakan untuk memberikan bekal dasar kepemimpinan kepada pengurus OSIS baru, untuk memberikan mereka bekal dalam mengelola organisasi OSIS SMK 17 Seyegan selama Satu Tahun Pelajaran. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kampung Flori pada hari Sabtu, 27 November 2